Drop-in

Från och med 9 november är du välkommen på drop-in för influensavaccinering måndagar och onsdagar 13.30-16.

Skriv ut den här sidan

Influensavaccination

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Det sprids genom luften och via kontakt mellan människor.

Vill du undvika att insjukna i influensa är ett av de effektivaste sätten att vaccinera sig. I Sverige är sjukdomen vanligast under vinterhalvåret.

Det är främst om du är äldre eller tillhör en riskgrupp som du riskerar att bli allvarligt sjuk. Vanlig influensa kallas även säsongsinfluensa.

Till riskgrupperna hör du som:

  • Är äldre än 65 år
  • Har en hjärt- eller lungsjukdom
  • Har diabetes
  • Har nedsatt infektionsförsvar av annan orsak
  • Har en kronisk lever- eller njursjukdom
  • Är kraftigt överviktig
  • Har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Är gravid i senare hälften av graviditeten
  • Är barn och har flerfunktionshinder

Kostnad för vaccination

Influensavaccination kostar 200 kronor. Vaccinationen är gratis för ålderspensionärer och för dig som tillhör en riskgrupp.

Influensakampanj 2016

Årets influensakampanj startar 9 november.

Mer information

På 1177 Vårdguidens webbplats hittar du mer utförlig information om viruset och rekommendationer.

Senast ändrad: 2016-10-21